Atelier restaurare documente – arhivă


Atelier restaurare documente – arhivă

Suportul fizic al documentelor (celuloza) și cernelurile utilizate pentru înscrisuri și/sau imagini sunt constituite din materiale de natură organică, degradabile în timp.

Condiționat de grija cu care a fost păstrat și conservat, documentul suferă numeroase transformări în timp, modificându-și textura, aspectul și culoarea, până la o degradare totală și ireversibilă.

Conștienți de starea fizică a cărților vechi și a documentelor de arhivă, am creat atelierul de restaurare. În cadrul acestuia, cărțile și documentele deteriorate sunt salvate, asigurându-li-se integritatea fizică și informațională.

lines

Etapele procesului de restaurare sunt foarte bine determinate și implică următoarele operațiuni:
– analiza asupra stării fizice;
– executarea fotografiilor-document anterioare restaurării;
– restaurarea corpului cărții/documentului;
– restaurarea legăturii cărții;
– executarea fotografiilor-document după restaurare;
– atestarea corectitudinii intervențiilor în dosarul de restaurare;

 - Atelier restaurare documente – arhivă
lines

Restaurarea manuscriselor reprezintă o operațiune cu un caracter special, având drept scop conservarea și punerea în evidență a esteticului și a valorii istorice.

Avantajele acestui proces constau în: salvarea, protejarea și posibilitatea de valorificare a bunurilor de Patrimoniu Cultural Național, în scopuri științifice și transmiterea lor generațiilor viitoare.

 - Atelier restaurare documente – arhivă
Portofoliu de clienți