Consiliere tehnică


Consiliere tehnică

De-a lungul celor două decenii de activitate, S.C. Stefadina Comserv S.R.L. a acumulat experiența necesară şi s-a perfecționat, fiind în măsură astăzi să ofere suport tehnic de specialitate pentru toate operațiunile arhivistice.

Pentru consultarea de către beneficiari a documentelor aflate în custodia noastră, dispunem de o sală de studiu şi un punct de documentare dotate cu lucrări şi reviste de specialitate ce pot fi studiate de cei interesați.

lines
Serviciile noastre de consiliere tehnică pot fi oferite în scopul:

  • Întocmirii sau, după caz, actualizării Nomenclatorului Arhivistic în baza căruia se efectuează prelucrarea documentelor de arhivă.
  • Evaluării materialului arhivistic în vederea efectuării operațiunii de selecționare a documentelor conform prevederilor legale în vigoare.
  • Organizării şi desfăşurării unor cursuri de specialitate conform standardului ocupațional privind formarea profesională.
  • Elaborării procedurilor de management al documentelor.
  • Sistematizării fondurilor arhivistice în cadrul depozitelor de arhivă.
  • Amenajării depozitelor de arhivă cu rafturi metalice, echipamente speciale care asigură microclimatul corespunzător (umiditate, temperatură, etc.) şi mijloace de protecție pentru documente (cutii, mape carton, casete, tuburi, etc.).

 - Consiliere tehnică
Portofoliu de clienți