Zilele Andrei Şaguna, ediţia a XXV-a

22 – 23 iunie 2017, Sf. Gheorghe

În contextul desfăşurării ediţiei XXV-a dedicată Zilelor Andrei Şaguna, sesiunea de comunicări ştiinţifice a debutat pe 22 iunie 2017 cu tema ,,Anul 1917 – moment hotărâtor în realizarea idealului naţional”, în cadrul luărilor de cuvânt prezentându-se articole de specialitate dedicate faptelor eroice de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz din 1917. În aceeaşi zi au avut loc şi lansări de carte, subiectele abordate fiind închinate istoriei locale dar şi arealului naţional.

Cea de-a doua zi, 23 iunie 2017, a fost rezervată reprezentanţilor de la Sociologie, aceştia prezentând în materialele pregătite studii şi cercetări deosebite pe marginea temei propuse de eveniment cât şi preocupări personale.

În continuarea manifestărilor, la tema ,,Pagini de istorie şi cultură românească”, cercetătorii locali dar şi de pe întreg cuprinsul ţării au expus în câteva cuvinte noi mărturii asupra întreprinderilor ce ţin de munca ştiinţifică a fiecăruia. Un spaţiu însemnat a fost rezervat lansărilor de carte, vezi Acta Carpatica, publicaţie de specialitate ajunsă la volumul III (2016) a Editurii ,,Eurocarpatica” şi Ştefadina…file de arhivă, nr. 1 pe 2017, o revistă specializată pe cercetări şi studii din domeniile istoriei şi arhivisticii, scoasă de Editura ,,Ştefadina”.

Lucrările au continuat cu ,,Înmânarea premiilor I.I. Russu”, prilej cu care s-au rostit laudaţio şi decernat diplome de merit pentru activitatea depusă de anumite personalităţi aniversate în anul în curs.

Finalul a fost alocat unor momente mai puţin plăcute pentru public, şi anume rostirea unor gânduri despre cei ce au trecut la cele veşnice în decursul perioadei scurse de la ultima acţiune cu caracter ştiinţific.

Ca de fiecare dată, şi pentru această amplă mişcare de sensibilizare şi informare a pleiadei cercetătorilor din istorie şi sociologie, de argumentare a valorilor româneşti locale şi naţionale, Centrul Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan” a reuşit să organizeze acest eveniment la acelaşi nivel, întrecându-se de la an la an din toate punctele de vedere.