Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „BUCOVINA, TRANSILVANIA, BANATUL, CRIŞANA, SĂTMARUL ŞI MARAMUREŞUL -100 DE ANI DE LA UNIREA CU ROMÂNIA”, Bucureşti, 16 noiembrie 2018

Azi, 16 Noiembrie 2018, s-a desfășurat Conferința Științifică Internațională “Bucovina,
Transilvania, Banatul, Crişana, Sătmarul şi Maramureşul -100 de ani de la unirea cu
România”, organizată de Facultatea de Arhivistică din cadrul Academie de Politie “A.I.
Cuza”.

În spiritul comemorării Primului Război Mondial si sărbătoririi Centenarului Marii
Uniri, la conferință au participat istorici de seama precum Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu, Prof.
univ. dr. Adrian IACOB, Rectorul Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Prof.
univ.dr. Adrian IVAN, Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii, Directorul Arhivelor
Naționale, Dr. Cristian Anița si Dr. Tudor Rătoi, Arhivist.

Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul studenților Facultății de Arhivistică, iar
Stefadina și-a adus contribuția prin prezentarea Expoziției itinerante 1918-Anul Întregirii
României.