Anunț – Proiect construire

SC STEFADINA COMSERV SRL, titular al proiectului Construire „Centru de excelenta in arhivistica, zona Tartasesti, jud. Dambovita”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi realizat în com. Tărtăşeşti, sat Tărtăşeşti, str. Intr. Merelor, nr. 2, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.