ANUNȚ ACHIZIȚIE

Compania ȘTEFADINA COMSERV SRL, organizează procedura competitivă conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 în vederea achiziționării serviciilor de proiectare tehnică pentru realizarea proiectului „Centru de excelență în arhivistică”, care va fi depus pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional, Prioritatea de Investiție 2.2. Informații generale privind solicitantul: STEFADINA COMSERV SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Lăicerului nr. 27, J40 /10695 /1996, CUI RO 9058944, reprezentată legal de Mihai Nicolae, Director General.

Obiectul achiziției: servicii de proiectare tehnică pentru construcția a două depozite pentru arhivare în localitatea Tărtășești, jud. Dâmbovița. Specificațiile tehnice aferente acestei proceduri pot fi obținute printr-o solicitare scrisă adresată prin email, la adresa cristina.cristea@stefadina.ro. Persoana de contact pentru această procedură este Cristina Cristea, Director Financiar, telefon 0756 054 487, email cristina.cristea@stefadina.ro. Orice comunicare și/sau solicitare legată de prezenta procedură se face prin email la adresa cristina.cristea@stefadina.ro.

Tipul și durata contractului: contract de servicii pe o durată de 2 ani, perioadă care acoperă perioada de proiectare, execuție și recepția lucrărilor. Serviciile vor fi prestate la sediul operatorului economic, la terenul pe care se vor construi depozitele și la sediul achizitorului.

Valoarea estimată a contractului: 410.400 lei, fără TVA, respectiv 90.000 euro, fără TVA (curs BNR din data de 22.05.2017 unde 1 EURO = 4,5600 Lei). Prețul este fix și nu se ajustează. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: Ofertele se depun prin email la adresa cristina.cristea@stefadina.ro până la data de 07.06.2017, ora 16.00, ora primirii emailului. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Eventualele formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură: nu este cazul.