Zilele Andrei Şaguna, ediţia a XXIV-a

24 iunie-8 iulie 2016, Sf. Gheorghe

În zilele 1-2 iulie 2016, în contextul desfăşurării ediţiei XXIV-a dedicată Zilelor Andrei Şaguna, a avut loc evenimentul dedicat împlinirii a două decenii de activitate a Centrului Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan”. Lucrările simpozionului au avut ca primă temă de dezbatere titlul Istorie, cultură şi credinţă românească în Transilvania. O altă temă aflată pe ordinea de zi a discuţiilor a fost Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei din cadrul Colocviului naţional al Grupului de cercetare ,,I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediţia VIII-a.

Cea de-a doua zi a debutat cu tema Două decenii în slujba istoriei şi culturii româneşti, dedicată împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea: Centrului Ecleziastic de Documentare ,,Mitropolit Nicolae Colan”-Sf. Gheorghe, SC Magic Print SRL-Oneşti şi SC Stefadina Comserv SRL-Bucureşti. În aceeaşi zi au fost înmânate ,,Premiile I.I. Russu”-ediţia 2016, iar la Casa memorială ,,Romulus Cioflec” din Araci a avut loc manifestarea intitulată ,,La umbra nucului bătrân” unde au fost prezentate şi lansate publicaţii axate pe teme şi subiecte din istoria românilor din sud-estul Transilvaniei.