Vizită din partea Universității București în vederea stabilirii stagiului de practică

București

Obiectivele specifice ale stagiului de practică în cadrul Stefadina Comserv SRL au ca scop sprijinirea studenților în vederea formării de deprinderi şi abilități conforme cu etapa de studiu în care se află. Acestea au fost concepute astfel încât să asigure concordanța dintre activitatea practică şi baza teoretică dobândită corespunzător anului de studiu.
În perioada 01 – 15 iulie 2015 un grup de 12 studenți ai Universității București va efectua un stagiu de practică în cadrul Societății.