Simpozion „România, între Orient şi Occident în anul Centenarului şi la 140 de ani de la recunoaşterea Independenţei (Tratatul de la Berlin)”

9 mai 2018, Universitatea ,,Titu Maiorescu”

În contextul manifestărilor dedicate Centenarului României Mari, a momentelor marcante ce se sărbătoresc în acest an, Universitatea ,,Titu Maiorescu” din Bucureşti a organizat în data de 9 mai 2018 Simpozionul „România, între Orient şi Occident în anul Centenarului şi la 140 de ani de la recunoaşterea Independenţei (Tratatul de la Berlin)”.

Sub auspiciile evenimentelor amintite, la manifestare au fost prezenţi membri ai corpului academic, cercetători ştiinţifici, istorici, personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti, cadre didactice, studenţi, subiectele atinse de aceştia urmărind aspecte precum:

 Declaraţia de Independenţă (9 mai 1877) şi semnificaţia ei istorică,

 Recunoaşterea Independenţei de Marile Puteri. Implicaţii istorice, teritoriale, naţionale. 140 de ani de la Tratatul de la San Stefano (3 martie 1878) şi Tratatul de la Berlin (13 iunie 1878),

 Independenţa României, pas fundamental către înfăptuirea idealului Marii Uniri,

 România în anul Centenarului. Conştiinţa istorică între continuitate şi discontinuitate. Un stat membru al Uniunii Europene, între Orient şi Occident,

 Independenţa şi identitatea naţională, teme prioritare pentru România de azi şi de mâine.

Discuţiile şi intervenţiile au fost binevenite, dezbaterea publică fiind un bun prilej de a readuce în prim plan fapte şi oameni ce au stat la baza realizării dezideratului naţional, făurirea României Mari.