Simpozion ,,Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918″ – B.N.R.

24 aprilie 2018, Banca Naţională a României

Centenarul Marii Uniri reprezintă, poate, după evenimentele din decembrie 1989, cel mai însemnat moment al națiunii române.

Românii din țară și de peste hotare trebuie să conștientizeze importanţa şi semnificaţia evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 1918, a imperativului de independență și unitate naţională, ce nu trebuie uitate niciodată. Celebrarea gloriei trecute şi a figurilor emblematice ar fi normal să se îmbine cu fundamentarea viitorului, pe baza unei atitudini ferme de schimbare a prezentului.

În acest sens, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a demarat o amplă campanie de promovare, trăgând un semnal de alarmă faţă de lipsa unei abordări coerente şi întârziate a decidenţilor statului în elaborarea unei strategii pentru evidenţierea Centenarului Marii Uniri prin realizări ştiinţifice de pe poziţii actuale, cât şi pentru reconsiderarea rolului istoriei, al culturii naţionale în educaţie.

Evenimentul inițiat la 24 aprilie 2018 de Banca Națională a României inclus în programul manifestărilor științifice promovate de această instituție ține să întărească cele mai sus menționate. Astfel, în cadrul Simpozionului anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, ediţia a XXVI-a, 24 aprilie 2018 a avut loc dezbaterea cu tema  ,,Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918”.

Întâlnirea a fost împărțită în 3 părți, prima fiind rezervată deschiderii lucrărilor de către Acad. Mugur Isărescu. Guvernatorul Băncii Naționale a României a ținut să consemneze contextul desfășurării discuțiilor, prezentând în speech-ul său, Banca Națională a României în anul Marii Uniri, momentele cele mai de seamă ale instituției organizatoare de la 1918 până în zilele noastre .

Au mai luat cuvântul Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, cu intervenția Cum s-a făurit România? și Dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei cu tema La Centenarul începutului întregirii României (27 Martie/9 Aprilie 1918).

Un moment inedit, unic și emoționant l-a reprezentat exerciţiul demonstrativ prezentat de Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”  în Sala de Marmură.

Partea a doua a fost rezervată invitaților speciali ai evenimentului, dintre care putem aminti pe Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Contextul intern și extern al unirii Bucovinei cu România, Prof. univ. dr. Liviu Maior, Marea Unire din 1 decembrie 1918 – dezbateri și proiecte sau Dr. Larry Watts, cercetător asociat al Academiei Române, Probleme teritoriale ale României după Primul Război Mondial.

În partea a treia a avut loc festivitatea de decernare a premiilor anuale oferite de Fundaţia culturală „Magazin Istoric” pentru cele mai importante contribuţii ale cercetării istorice pe anul 2017.

Concluzia Simpozionului? Centenarul Marii Uniri constituie acel moment de referinţă în cunoaşterea trecutului istoric, de reaşezare a istoriei şi culturii naţionale la locul cuvenit în patrimoniul cultural românesc, spre formarea generaţiilor care vin.