Simpozion „Nicolae Iorga – Contemporanul nostru”

Academia Oamenilor de Știință

București, 26 Noiembrie 2015

În data de 26 noiembrie 2015, în aula Academiei Oamenilor de Ştiință a avut loc simpozionul ,,Nicolae Iorga-Contemporanul nostru”, prilej cu care au fost lansate două noi publicații:

-,,Studii de istorie, mai timpurii şi mai târzii”, autor prof. univ. dr. Constantin Buşe,

– ,,O viață în slujba istoriei – Ioan Scurtu la 75 de ani”, editori prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu şi Mihai Nicolae.

Totodată, evenimentul a marcat şi lansarea numărului 2/2015 al periodicului ,,Stefadina…file de arhivă”, apărut la Editura ,,Stefadina”.

În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul personalități marcante din mediul academic precum: Ioan Scurtu, Constantin Buşe, Ionel Cândea, Dan Zamfirescu, Corneliu-Mihail Lungu, Mihai Nicolae, Ion Calafeteanu, Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Sbârnă, Petre Țurlea, Marian Cojoc, Florin Negoiță şi alții ce au avut intervenții pe marginea celor două lucrări şi opinii legate de personalitatea lui Nicolae Iorga, socotit pe drept cuvânt reprezentant de seamă al spiritualității româneşti şi universale.