Sesiunea științifică anuală ,,Arhivele între istorie și științele informației”

Reprezentanții Stefadina Comserv au fost prezenți, în zilele de 2-3 iunie 2016, la sesiunea ştiințifică anuală ,,Arhivele între istorie şi ştiințele informației” care a avut loc la Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”. Aceasta a fost organizată cu ocazia împlinirii a 185 de la înființarea Arhivelor Statului prin Regulamentul Organic şi a avut ca şi invitați reputați specialişti din domeniile Istoriei şi Arhivisticii de la Arhivele Naționale, Academia Română, Universitatea Bucureşti, Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga”, Facultatea de Arhivistică şi operatori economici prestatori de servicii arhivistice.

Sesiunea de comunicări ştiințifice organizată cu acest prilej a presupus o abordare împărțită în două secțiuni: una de Istorie, moderată de Dr. Gheorghe Lazăr şi Dr. Iulia Cheşcă şi una de Arhivistică, moderată de Dr. Cristina Popovici şi Dr. Ana–Felicia Diaconu. Sesiunea secțiunii de Arhivistică a fost deschisă de d-na Conf. Univ. Dr. Melentina Bâzgan (Facultatea de Arhivistică) prin prezentarea învățământului arhivistic românesc şi internațional, prin evidențierea rolului şi necesității acestuia privind pregătirea specialiştilor în domeniu. Ca şi luări de cuvânt, spicuim pe cea a doamnei Cristina Țineghe (Şef Birou Județean al Arhivelor Naționale Ilfov) care a făcut referire la nevoia de pregătire arhivistică din perspectiva unui practician şi a sugerat organizarea unor cursuri de drept administrativ pentru a dobândi cunoştințe privind cadrul legislativ necesar în activitatea de control la creatorii şi deținătorii de documente. De asemenea, a reliefat necesitatea aprofundării cunoştințelor privind gestiunea informației în format electronic în raport cu cerințele societății actuale.

Reprezentantul Stefadina Comserv, d-nul Mihai Nicolae, a făcut referiri la problemele întâmpinate de un operator economic, prestator de servicii arhivistice, în relația cu creatorii de documente şi a realizat o comparație între normarea funcționarilor în Arhivele Statului, în anul 1950, şi normarea personalului din cadrul S.C. Stefadina Comserv S.R.L. Sesiunea s-a finalizat prin discuții, scurte prezentări ale opiniilor d-nei Iulia Cheşcă (decanul Facultății de Arhivistică) şi ale moderatorilor sesiunii. Şi de această dată, sesiunea s-a constituit într-un dialog util asupra a ceea ce s-a realizat şi ceea ce urmează să se realizeze în acest domeniu de activitate.