,,Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice” (Cetatea Făgărașului)

7 septembrie 2018, Făgăraş

Timp de două zile, pe 6 și 7 septembrie 2018, Cetatea Făgărașului a fost gazda unor evenimente cu caracter științific dedicate atât manifestărilor cu interes local cât mai cu seamă promovării momentului de seamă a anului în curs, împlinirea a 100 de ani de la Întregirea României prin Marea Unire de la Alba Iulia.

În jur de 60 de cercetători, profesori universitari, muzeografi, restauratori au luat parte la cea de-a șaptea ediție a „Sesiunii anuale internaționale de comunicări științifice“, organizată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”. Specialiști din toată țara, inclusiv din Republica Moldova, au prezentat lucrări legate de Centenarul Marii Uniri, dar și lucrări axate pe partea de istorie veche, medie, modernă sau contemporană.

Dacă în prima zi au avut loc 12 lansări de carte, dintre acestea menționând „Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX”(Baia Mare, Editura Eurotip, 2018), lucrare apărută sub egida Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, în seria ,,Bibliotheca Marmatia”, cea de-a doua zi a fost rezervată prezentării expoziției și filmului  realizate de Asociația ,,Ștefadina”, acestea evocând marele eveniment de seamă din istoria poporului român, aniversarea unui secol de la desăvârșirea României Mari.