Sesiune de comunicări ştiinţifice „Făuritori ai Marii Uniri”

14 mai 2018, Universitatea ,,Hyperion”

La data de 14 mai 2018, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii din cadrul Universitătii ,,Hyperion” – Bucureşti  a organizat Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Făuritori ai Marii Uniri”.

În cadrul evenimentelor dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI, şi această manifestare menită a sensibiliza opinia publică şi autorităţile statului,  a venit la iniţiativa cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici cât mai ales a studenţilor doritori de a afla informaţii mai puţin cunoscute despre contextul Întregirii României în 1918.

Prin prezenţa unor membri ai corpului academic, istorici, personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti, în cadrul lucrărilor sesiunii au fost prezentate studii şi materiale documentate, cu privire la ROMÂNI, fie ei soldaţi, intelectuali, preoţi, ţărani, oameni simpli, ROMÂNI…cu dragoste de ţară…ce au vrut să rămână anonimi, ROMÂNI omagiaţi prea puţin pentru faptele lor de implicare profundă şi sincer patriotism în împlinirea visului secular.

Intervenţiile profesorilor dar şi ale invitaţilor au fost binevenite, acestea fiind un bun prilej de a readuce în prim plan momente măreţe şi oameni deosebiţi ce au stat la temelia desăvârşirii idealului naţional, făurirea ROMÂNIEI MARI.