Lansare de carte „Patrimoniul cultural național între lege și fărădelege” de prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ

26 iunie 2018, Fundația Europeană Titulescu, Bucureşti

Marți, 26 iunie 2018, la sediul Fundației Titulescu a avut loc lansarea lucrării prof. univ. dr. Ioan Opriş,  Patrimoniul cultural național între lege și fărădelege”  apărută la Editura ,,Stefadina” din Bucureşti. În prezența unui public numeros au luat cuvântul acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, alături de președintele Fundației, Adrian Năstase, moderatorul discuțiilor.

Lucrarea profesorului Ioan Opriș este o incursiune documentară asupra istoriei acestei moșteniri „muzeificate”, precum: primele forme de organizare, impactul regimurilor politice, de la începuturi până în zilele noastre, toate aceste aspecte fiind supuse unei ample analize. Demersul științific al autorului, bun cunoscător al normativelor și măsurilor întreprinse la nivel internațional și național, stăruie asupra „criminalității culturale”. Abuzurile, furturile și exportul ilegal al bunurilor culturale completate de pericolele naturale specifice zonei geografice (seismicitatea) influențează progresul societății și integritatea bunurilor de patrimoniu.

Lucrarea constituie un manifest ce sesizează neajunsurile, pericolele ce amenință patrimoniului cultural al României. Autorul oferă în cadrul analizei și soluții, precum: consolidarea instituțiilor protectoare și a celor tezaurizatoare; susținerea și impulsionarea producătorilor direcți; sprijinirea și dezvoltarea cercetării științifice; păstrarea și conservarea patrimoniului.

O lucrare bine venită ce ar trebui pusă la dispoziția instituțiilor abilitate, celor responsabile nu numai culturale, ci și politice.