Simpozion „Cornelia Bodea – 100 de ani de la naștere”

București – Academia Oamenilor de Știință din România

În cadrul acțiunilor desfăşurate de SC Stefadina Comserv SRL pe plan cultural-ştiințific, o manifestare cu totul deosebită a fost simpozionul ce a avut loc în 7 aprilie 2016. Acad. prof. dr. Cornelia Bodea s-a numărat printre istoricii de marcă ce a acordat o atenție specială studierii unor mari momente din istoria noastră națională, activității unor personalități ale culturii române sau personalități străine care au avut legături cu trecutul românesc etc. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea distinsei cercetătoare, în cadrul evenimentului organizat sub egida Secției de Arheologie din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiință din România, au avut loc intervenţii emoţionante cu referire la viaţa şi activitatea celei ce a fost Cornelia Bodea.