Editura Stefadina


Editura Stefadina

Editura Stefadina a luat fiinţă în anul 2014, la inițiativa echipei de specialitate ce se ocupă cu inițierea științifică și educațională din cadrul Stefadina Comserv SRL. Noua editură și-a propus să pună în valoare rezultatele cercetărilor științifice din domeniul istoriei naționale, relațiilor internaționale, mentalităților și practicilor religioase ca parte a valorilor universale.

Principiul care stă la baza activității Editurii Stefadina este acela de a consolida abordarea științifică prin sprijinirea și promovarea cercetărilor valoroase/autentice, acestea aducând un aport substanțial în domeniul culturii naționale.

Scopul Editurii Stefadina este îndreptat în sprijinirea oricărui demers științific, accentul pe creativitate dând individului ideea de fi responsabil, creativ și încurajat spre transformări nu doar la nivel cultural ci și la nivel social.

Ca și activitate specifică, pe lângă revista de specialitate tipărită încă de la inaugurare (Stefadina... file de arhivă), editura are în portofoliu cărți de referință din domeniul ştiinţelor politice, sociale, umaniste, naturale, medicinei și religiei.

Editura Stefadina are ca obiective publicarea operelor unor personalități de marcă din România; susține și organizează lansări de carte și conferințe științifice naționale/internaționale cum ar fi:

lines
Stefadina...file de arhivă nr. 2 an 2016

Continuând activitatea de căutare şi punere în valoare a talentului scriitoricesc, a documentării laborioase, a publicării de materiale noi bazate pe studii şi cercetări de specialitate, toate acestea nu pot decât să evidenţieze activităţile demarate pe plan intern şi național în scopul promovării cultului pentru carte şi a conştiinţei româneşti.

Aflaţi în an aniversar putem spune cu convingere că  doar urcând treaptă cu treaptă, îndrăznind, de fiecare dată, puţin mai mult, ne-am convins că trebuie să formăm o echipă. Viaţa şi activitatea practică ne-au dovedit că era necesar ca cei ce au purces la drum trebuie să fie pregătiţi şi apţi să efectueze operaţiunile specifice muncii cu documentele de arhivă, nu oricum, ci cu profesionalism, seriozitate şi încredere spre mai bine.

 • Editura Stefadina – revista „Stefadina… file de arhivă” 
 • Numărul de pagini: 164

 - Editura Stefadina
lines
Pe prispa istoriei

„Speculativ poate, ori din raţiuni de marketing, sau poate din calcule autoriale bine chibzuite şi elaborate de către soţie sau mamă, sau de către amândouă, n-ar fi de mirare, oricum lipsit de importanţă, Radu Buzăianu ne pune în faţă o colecţie rară de dialoguri spectaculare, nesingulară dar singularizată.”

Cornel Constantin CIOMÂZGĂ

 • Autor: Radu Buzăianu
 • Numărul de pagini: 162
 • Anul: 2016

 - Editura Stefadina
lines
Voineștii Covasnei în imagini și cuvinte

„…lucrarea constituie un dar minunat închinat oamenilor ce au fost şi celor care sfinţesc astăzi pământul românesc. Mare satisfacţie produsă într-un moment de cumpănă, când cu amărăciune în suflet am constatat că la nivel înalt nu a fost nimic iniţiat şi nici măcar programat pentru a întâmpina cu braţele larg deschise şi inimile unite ale tuturor românilor CENTENARUL ÎMPLINIRII VISULUI MILENAR.
În această învolburare naţională se înscrie noul demers publicistic al Florentinei Teacă, materializat în: Mărturii ale continuităţii româneşti în Carpaţii de curbură Voineştii Covasnei în imagini şi cuvinte.”

Corneliu-Mihail LUNGU

 • Autor: Florentina Teacă
 • Numărul de pagini: 89
 • Anul: 2016

 - Editura Stefadina
lines
Stefadina...file de arhivă nr. 1 an 2016

După două decenii de activitate putem afirma, fără teama de a greşi, că în bună măsură, ceea ce am realizat şi cu ceea ce ne putem mândri la ceas aniversar, se datoreşte şi modestiei de care am dat dovadă, demonstrând că succesele nu ne-au rupt de realitate.

Acest număr cuprinde materiale dedicate unor mari personalităţi ale culturii şi spiritualităţii, precum şi evenimente marcante ale istoriei românilor. Unele dintre ele se regăsesc şi în publicaţia noastră de specialitate, unde sunt prezentate studii şi articole cu caracter ştiinţific, documentate şi axate pe activitatea acestora, ori evenimentele ce au contribuit la desăvârşirea unităţii de stat a României.

 • Editura Stefadina – revista „Stefadina… file de arhivă” 
 • Numărul de pagini: 154

 - Editura Stefadina
lines
Anotimp sihastru

„Anotimp sihastru” este cel de-al  VI-lea volum, după „Cerșetorii de stele” – apărut în anul 2011, „Anotimp (i)legal – lumina” – publicat în 2013, „Insomniile bufniței”- apărut în anul 2014 și „Surâsul dintr-o lacrimă” -2015 și „Cămașa de sare” -2016.

,,Anotimp sihastru” este scris într-o perioadă de singurătate sufletească, o perioadă în care m-am retras din site-urile literare pe care activam de câțiva ani, pentru că mi-am dorit să mă regăsesc, și acum dacă arunc un ochi în urmă știu că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o.”- a declarat poeta Mihaela Aionesei.

 • Autor: Mihaela Aionesei
 • Numărul de pagini: 124
 • Anul: 2016

 - Editura Stefadina
lines
Geții de aur

Cel mai mare şi important fenomen din istoria umanităţii a fost acţiunea fără precedent a Geţilor de Aur, ce prin elita lor -Cavalerii Danubieni- au acţionat exemplar la ceas de grea încercare pentru specia umană şi au adunat în Aria Getică, Vatra Vechii Europe din jurul Mării Negre, toate seminţiile pământului, după un cataclism planetar fără precedent ce a distrus 98% din umanitate. Le-au oferit tuturor casă şi masă, cultură şi ştiinţă, organizare şi coordonare, spre refacerea Pomului Vieţii fiecărui neam în parte.

 • Autor: George V. Grigore
 • Numărul de pagini: 228
 • Anul: 2016

 - Editura Stefadina
lines
Stefadina... file de arhivă nr. 2 an 2015

În numărul 2/2015 al revistei Stefadina…file de arhivă, privind înapoi cu mândrie,  putem aprecia faptul că experienţa acumulată de-a lungul anilor a contribuit la atingerea scopurilor propuse la începutul anului. Printre acestea putem menţiona lansarea acestui periodic, înfiinţarea editurii ce poartă numele Societăţii, deschiderea Asociaţiei Stefadina  de pregătire şi instruire profesională, etc. toate acestea motivându-ne a acţiona pe mai departe pentru binele societăţii româneşti, în continuarea acestui drum îndreptat spre cercetarea şi punerea în valoare a informaţiilor oferite de documentele de arhivă, materia primă şi obiectul activităţii noastre.

 • Editura Stefadina – revista „Stefadina… file de arhivă”
 • Numărul de pagini: 141

 - Editura Stefadina
lines
O viață în slujba istoriei

Întruparea volumului a fost posibilă prin strădania şi contribuţia altor personalităţi ale ştiinţei româneşti, foştilor colegi ai profesorului, studenţilor, doctoranzilor, cadrelor didactice universitare, colaboratorilor apropiaţi care au avut onoarea să fie alături de Ioan SCURTU în instituţiile pe care le-a condus în diferite perioade ale bogatei activităţi desfăşurate de-a lungul a peste cinci decenii de viaţă.

 • Autori: Corneliu-Mihail Lungu și Mihai Nicolae
 • Numărul de pagini: 640
 • Anul: 2015

 - Editura Stefadina
lines
Stefadina... file de arhivă nr. 1 an 2015

După apariţia primelor două numere, urmare a aprecierilor primite din partea publicului larg, unele chiar de la specialişti în materie, socotim că putem păşi într-o nouă etapă să privim spre viitor cu optimism. Speranţele noastre sunt susţinute şi de prezenţa în numărul de faţă al revistei a unor materiale ce beneficiază de semnăturile unor personalităţi de seamă ale cercetării istorice, în egală măsură, preţuitori şi slujitori ai arhivelor.

 • Editura Stefadina – revista „Stefadina… file de arhivă”
 • Numărul de pagini: 156

 - Editura Stefadina
lines
O picătură de suflet

Stilul liric al acestui poem imbina poezia moderna cu cea clasica si reuseste sa ne faca sa evadam din realitate dupa cum spune si autoarea: “Daca ar trebui să ma caracterizez, nu as sti ce sa spun mai mult decat ca sunt…poeta. Poezia este, pentru mine, nu numai un mod de a evada din realitate, din cotidianul adesea sordid, ci si calea prin care am ales sa contribui, dupa puterile mele, la peisajul artistic romanesc.”

 • Autor: Daniela Pătraşcu
 • Numărul de pagini: 115
 • Anul: 2015

 - Editura Stefadina
lines
Manual de nutriție. Hrana-singurul tău medicament

Adevărata preocupare pentru stilul de viaţa ar trebui să includă preocuparea pentru sănătatea fizică, dar şi preocuparea pentru activităţi ale minţii şi sufletului. Corpul fizic nu este altceva decât un vehicul pentru suflet şi spirit.

Astfel, autorii volumul de faţă au încercat prin cunoştinţele, experienţele şi meseria lor să se aplece asupra problemelor mai sus amintite şi să lămurească cititorii că pentru a fi sănătoşi trebuie în primul rând SĂ LE PESE de propria sănătate.

 • Autori: Buluş Florina, Buluş Liviu, Buluş Andrei Tudor
 • Numărul de pagini: 203
 • Anul: 2015

 - Editura Stefadina
lines
Bucuria lecturii-gânduri pentru fiecare zi

Educaţia nu se desăvârşeşte la împlinirea unei vârste anume, ci se dezvoltă de-a lungul existenţei noastre, clădindu-se în acest sens, încet dar sigur, o cetate spirituală.

Aşadar, volumul de faţă prezintă cele mai de interes, cele mai frumoase şi cele mai pătrunzatoare maxime, aforisme, proverbe, citate şi vorbe de duh culese din repertoriile naţiunilor lumii (din cele mai vechi timpuri şi din cele mai variate domenii), acestea dorindu-se a aduce cititorul în acea stare de revelaţie şi de a-i fi cu folos atât în ceea ce întreprinde cât şi în viaţa de zi cu zi.

 • Autor: Ion-Viorel Ioniţă
 • Numărul de pagini: 342
 • Anul: 2015

 - Editura Stefadina
lines
Stefadina... file de arhivă nr. 1-2 an 2014

Oportunitatea apariției unei publicații, oricare ar fi domeniul de activitate pe care îl reprezintă, nu ar avea nevoie, în opinia noastră, de o susținere specială. Când afirmăm asemenea idee avem în vedere, în primul rând, rolul determinant al unui periodic în valorificarea cunoștințelor și a experienței dobândite de fiecare lucrător în activitatea specifică pe care o desfașoară.

Apariția acestei publicații, oricât de mică ar fi ea, permite dezbaterea în paginile ei a problemelor ce impun o soluționare practică rezultată din confruntarea unor idei, opinii, nu în ultimul rând, sugestii pe tărâm istoric şi arhivistic.

 • Editura Stefadina – revista „Stefadina… file de arhivă”
 • Numărul de pagini: 192

 - Editura Stefadina
Portofoliu de clienți